loader image

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Her çocuk farklıdır, tıpkı parmak izi gibi…

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimini değil; bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Özel Antalya Koleji Okulları ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerin bu dönemlerde ilgi ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlayacak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık sürecinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, yargılamadan, koşulsuz kabul anlayışıyla dinlenir.

Rehberlik Birimimizin genel amacı, öğrencilerimizin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendini doğru ifade edebilen, kişiler arası ilişkiler ve sorun çözme becerileri gelişmiş mutlu bireyler olabilmelerini sağlamaktır. Okulumuzda bu amaçları gerçekleştirebilmek için öğrenci ve velilerimize yönelik hem bireysel hem de grup çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin içinde bulunduğu yaş dönemi özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan rehberlik programı, öğrencilerimizin sağlıklı kişilik gelişimini destekleyici çalışmaları içerir. Rehberlik Birimimiz tarafından velilerimiz için aylık bültenler hazırlanır. Hem velilerimize hem öğretmenlerimize yönelik eğitimler, sunumlar yapılır. Düzenlenen konferanslarla, sunumlarla ve okul-aile iş birliği ile öğrencilerimizin gelişimini destekleyici çalışmalar gerçekleştirilir.