loader image

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLS PROGRAMI

Çift Dilli, Vizyonu Geniş Dünya İnsanı Yetiştirmek! 

Özel Antalya Koleji Okullarında; Cambridge Uluslararası Programı, 2019-2020 öğretim yılında alınan onayla uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir. Program öğrencilerin sınıf içinde ve dışında akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel olarak gelişmelerini amaçlar.

Programımız öğrencilerin yabancı dil eğitimi sayesinde düşünen, eleştiren, farklı fikirlere saygı duyan, insanlık değerlerinin bilincinde, her konuda bilgili, yaşam becerileri olan, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğu için öğrencilerin her fırsatta öğrendikleri dili kullanmalarına fırsat tanınır. Program sayesinde öğrenciler araştırmayı, düşünmeyi, problem çözmeyi, zorluklarla başa çıkabilmeyi, değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmeyi, grup çalışmalarında aktif rol almayı, öz güvenli olmayı, sorumluluk sahibi ve yenilikçi olmayı öğrenir. Program bir bütün olarak İlkokul, (Cambridge International Primary) Ortaokul (Cambridge International Secondary) ve Lise 9 ve 10. sınıflarda sertifika programı (IGCSE) olarak devam eder. Bu programa dâhil olan öğrencilerimiz ÇİFT DİPLOMA almaya hak kazanır. Bu diploma, dünya çapındaki 600’ü aşkın üniversiteye giriş kolaylığı sağlamaktadır.

Özel Antalya Koleji Okullarında; Öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratılmaktır. Bu sınıf ortamlarında kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz evrenin bir parçası olduklarını hissettirecek çalışmalar yapılmaktadır. En etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen iş birliğine dayandığına inanılmakta ve akademik çalışmalar bu yönde planlanmaktadır.

PASCH “OKULLAR: GELECEĞİN ORTAKLARI” 

Antalya’da İlk ve Tek PASCH Okulu!

İkinci yabancı dil eğitimi okullarımızda 2. sınıftan itibaren haftada 4 saat Almanca eğitimi ile başlamaktadır.  Goethe Enstitüsü, Yurt Dışı Eğitim İşleri Merkezi, Alman Akademik Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi’nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ve dönemin Dış İşleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından gerçekleştirilen PASCH “Okullar: Geleceğin Ortakları” projesi ile Özel Antalya Koleji Antalya’daki ilk ve tek PASCH Okuludur. 

PASCH Projesi, Almanya ile özel bir bağlantısı olan dünya çapındaki 2000’den fazla PASCH okulunun yer aldığı ağı güçlendirmekte ve birleştirmektedir. Goethe-Institut 100’den fazla ülkede, milli eğitim sistemine bağlı yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği verir.

Bu girişimin amacı, Almanya’yla canlı ve uzun vadeli ilişkiler kurulması ve okulların öğretmen ve öğrenciler arasındaki fikir alışverişini ve iş birliğini teşvik etmelerini sağlamaktadır. PASCH Federal Almanya’nın kültür ve eğitim politikasının diğer girişimleriyle de sıkı bir iş birliği içindedir; bu girişimlerden biri de Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “Kulturweit” adındaki gönüllü programıdır. Hedefimiz, öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren dilini öğrendikleri ülkelerin kültürlerini tanımalarını, dilsel ve iletişimsel becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Derslerimizde dil becerisinin tüm görsel ve işitsel araçlarla geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla seçilen çevrimiçi Almanca öğrenme programları sayesinde öğrencilerimiz bu dilde de hâkimiyet sağlamakta, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektedirler. Küçük yaşta başlayan Almanca eğitimimizle öğrencilerimize çok iyi düzeyde konuşma ve anlama becerisi kazandırılmakta, öğrencilerimizin dil becerilerini uluslararası geçerliliği olan sınavlarla belgelendirmeleri sağlanmaktadır.