Sosyal Sorumluluk 

Kendi geleneklerine ve kültürüne sahip çıkan, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, yeteneklerinin bilincinde, sosyal yaşamlarında tutarlı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı bilen, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Antalya Koleji Okulları sosyal sorumluluk projelerini tek bir çatı altında toplamak, dayanışma ve yardımlaşma duygularını harekete geçirmek, sorumluluk bilincini yerleştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Sosyal sorumluluğun, yardımseverliği kapsadığı fakat bunun ötesinde de bir bilinç gerektirdiği düşüncesiyle her yıl sadece öğrencilerimizi değil velilerimizi ve tüm çalışanlarımızı kapsayan, çevre okulları ve toplumu da bilinçlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı, çok yönlü ve sürdürülebilir projeler üretmektedir.

Hedefimiz, başlattığımız ve yürüttüğümüz projelerin çocuklarımıza örnek olması, hayatında sevgi ve yardımlaşmayı ön planda tutan bir toplum yetiştirmemize katkı sağlamasıdır.