İLKOKULA HAZIRLIK

Antalya Koleji Okullarında eğitim-öğretim süreci kesintisiz sürdürülmektedir. İlkokula hazırlık büyük çoğunluğunu anaokulundan gelen çocuklarımız oluşturmaktadır. Çocuklarımızın iyi bir okul öncesi eğitimi yaşamıyla, ilkokul dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Anaokulu olarak yapılan çalışmalarla, çocuklarımızın; motor gelişimine, bilişsel gelişimine, sosyal-duygusal gelişimine, dil gelişimine hem de öz bakım becerilerine katkı sağlanmaktadır. Biliyoruz ki; son MEB müfredatında tümden gelim metodu tarihe karışarak, tüme varım yöntemi kullanılmaya başlandı. Çocuklarımızın ilkokula geçişlerini yumuşak bir şekilde yapmalarını sağlamak için ilkokul ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Okuma yazma çalışmaları sadece masa başında yapılan etkinliklerden ibaret değildir. Çalışmalar tüm etkinliklerde uygulanmaktadır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında; Görsel Algı, Ritm, Dinleme, Duyu Eğitimleri, Nefes Çalışmaları, Kalem Kontrolü Çalışmaları, Kitap Çalışmaları, Ses çalışmaları ve Okuma Yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim, hikâye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma gibi ana dil etkinliklerine de sıkça yer verilmektedir.