loader image

SPORLA ZİNDE VE DAHA BAŞARILI BİR NESİL

Beden Eğitimi bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra öğrencilere sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır, sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Ayrıca beden eğitimi dersleri 5. sınıftan itibaren öğrenciler ilgi duydukları spor branşını seçerek yıl boyunca konusunda uzman beden eğitimi öğretmenleri tarafından branşa özgü eğitim alırlar. Beden eğitimi derslerinin yanı sıra haftada iki saat kulüp çalışmalarında futbol, basketbol, tenis, yüzme, su topu, voleybol, masa tenisi, modern dans, halk dansları, jimnastik gibi pek çok branşta öğrencilerimize en modern tesislerde ders işleme imkânı sunulur ve öğrencilerimiz okul takımlarına yönlendirilir. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda bu etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır.