HALE OLUK - ORTAOKUL MÜDÜRÜ-min

Değerli Veliler, Sevgili Öğrencilerim,

Özel Antalya Koleji Konyaaltı Ortaokulu olarak hedeflerimiz;

Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası projelere, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek eleştirel düşünce ve etkin işbirliği ile dünyaya anlamlı katkılar sunmalarını sağlayarak her birinin içindeki gerçek potansiyeli keşfedip geliştirmek,

Ortaokulumuzda, güçlü akademik kadromuz ile MEB ve Cambridge Uluslararası Programını birlikte takip ederek ezberden uzak, düşünmeye, kendini ifade etmeye yönelik, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında bir eğitim vermek,

Öğrencilerimizin uluslararası farkındalığa sahip olmalarını, küresel konularla ilgilenmeleri için onlara imkanlar sunmayı, yaşadıkları dünya ile etkileşim içine sokacak bilgi ve becerileri kazandırmayı, farklı kültürlerle iletişim kurmalarını ve o kültürleri anlamak için birden çok dili akıcı şekilde kullanabilmelerini sağlamak,

Öğrencilerimizi Türkçe, İngilizce, Almanca ve İspanyolcayı doğru kullanan, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, pozitif bilimin ışığı ile sorgulayan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, özgüvenli, inisiyatif alabilen, farklı kültürleri iyi tanıyan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş bireyler olarak yetiştirmek,

Dersliklerimizdeki donanımlarla, kütüphane, müzik, görsel sanatlar atölye ve fen bilimleri laboratuvarlarımızla öğrencilerimizin etkili öğrenme deneyimleri kazanmalarını, bilgiyi transfer ederek problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak,

Ortaokul yılları öğrencilerimizin çocukluktan gençliğe geçtiği, ergenlik döneminin yoğun olarak yaşanmaya başladığı bir dönemdir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz ile yürütülen etkin programlar ve çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin gerek ilkokuldan ortaokula geçişlerinde, gerek ortaokul hayatları boyunca gerekse de ortaokuldan liseye geçerken yaşayacakları değişime kolay adapte olmalarını sağlamaktır.

Okulumuz İngilizce ve Türkçe, çift dilde eğitim vermektedir. Yoğun İngilizce Programının yanı sıra öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca eğitimi almaktadır.

İleri teknolojiyi okulumuza getirmek, öğrencilerimizin kullanımına sunmak, zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı ve dengeli bireyler olarak gelişebilmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası alanda birçok yarışmaya, sergiye ve etkinliğe katılır. Basketbol, voleybol, futbol, tenisin yanı sıra yüzme öğrencilerimizin uğraştığı spor dalları arasındadır.

Okulumuzda ulusal ve uluslararası alanda öğrenci kulüpleri bulunur. İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterlerinin oturmaya başladığı bu yıllarda sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci etkinlikleri, uluslararası konferanslar, çok çeşitli ilgi alanlarına göre yapılandırılmış kulüp etkinlikleri ile öğrencilerimizin bilgi, beceri ve kişilik gelişimine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için sahip olunan değerlerin en az akademik başarı kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.

Bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimlerini ve öğrenme becerilerini destekleyen çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyor, tüm sınav sürecinde ve tercih aşamasında velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik ediyoruz. İdare, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine her zaman önem veriyoruz.

8.Sınıfın sonunda üstün akademik birikim ve değerlerle mezun ettiğimiz her öğrencimiz, lise ve üniversite yıllarında başarılarıyla hem ailelerini hem de biz öğretmenlerini gururlandırmaktadır.

Hepiniz aramıza hoş geldiniz, başarılarla dolu bir eğitim- öğretim hayatı diliyorum.

Saygılarımla…

Hale OLUK

Ortaokul Müdürü