Vizyon-Misyon-İlkeler
Antalya Koleji Okulları olarak

Misyonumuz;
Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve düşüncelerinin ışığında, Türkiye ve dünya geleceğine olumlu katkılarda bulunabilecek, başarılı, bilimsel düşünce ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Vizyonumuz;
Antalya Koleji okul öncesinden  liseye kadar yabancı dil ağırlıklı, yenilikleri takip eden, öğrenci merkezli eğitim programı ve güçlü akademik kadrosuyla;
Evrensel değerlere ve bakış açısına sahip,
Bilgi ve becerilerle donanımlı,
Öz güven sahibi,
Üretken,
Yaratıcı,
Sorumluluk Sahibi,
Yurtsever,
Bireylerin yetiştirildiği, yurt içinde ve yurt dışında adını duyurmuş saygın okullar zinciri olmayı amaçlamaktadır. 

İlkelerimiz:
Antalya Koleji, ulusal kültürümüze sahip çıkarak, öğrencilerini Atatürk ilke ve düşüncelerinin ışığında; aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir;
Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
Barıştan yana olmak
Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak
Gerçekçi olmak,
Araştırmacı ve bilimsel düşünce sahibi olmak,
Girişimci olmak,
Çok yönlü olmak,
Sanatsal beğeni ve estetik anlayışına sahip olmak,
Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceriyle donanmak,
Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmaktır.