loader image

PASCH “OKULLAR: GELECEĞİN ORTAKLARI”

Antalya’da İlk ve Tek PASCH Okulu…

Goethe Enstitüsü, Yurt Dışı Eğitim İşleri Merkezi, Alman Akademik Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi’nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ve dönemin Dış İşleri Bakanı tarafından oethe Enstitüsü, gerçekleştirilen PASCH “Okullar: Geleceğin Ortakları”projesine Anadolu Lisemiz, 2011 yılından itibaren dâhil olmuştur.

PASCH, Almanya ile özel bir bağlantısı olan dünya çapındaki 2000›den fazla PASCH okulunun yer aldığıağı güçlendirmekte ve geliştirmektedir. GoetheInstitut 100’den fazla ülkede, milli eğitim sistemine bağlı yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği vermektedir.

PASCH, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilir ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, GoetheInstitut,Alman Akademik Değişim Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi’nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi tarafından birlikte uygulanır.

Yurt dışındaki Alman okullarının ve Almanca Dil Diploması (Deutsches Sprachdiplom) veren okulların ağı güçlendirilir ve genişletilir. Bunun ötesinde, ulusal eğitim sistemlerinde yabancı dil olarak Almanca’ya daha geniş yer verilmesi için okullar arası iş birliği geliştirilir. Ayrıca, Almanya’da yükseköğretim için burslar verilir, öğrenci değişimi ve okul ortaklıkları için olanaklar sağlanır.

Bu girişimin amacı, genç insanlarda modern Almanya’ya, bu ülkenin toplumuna ve Almanca’ya karşı kalıcı bir ilgi ve coşku uyandırmaktır. Tüm dünyada Federal Almanya’nın partner okullarından oluşan bir ağ kurulmakta, bu okullar ortak etkinlikler ve görüş alışverişi sayesinde uluslararası bir öğrenim topluluğu haline gelmektedir.

PASCH, cazip eğitim imkânlarıyla gerek öğrencilerin gerekse de öğretmenlerin kalıcı nitelikler kazanmasına katkıda bulunarak genç insanların Almanya’da yükseköğretim görmeleri için gereken ve daha sonraki meslek hayatında da ihtiyaç duyulan beceri ve nitelikleri geliştirmektedir. Bu program, Almanya ile aktif ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı, okullar arasındaki fikir alışverişini geliştirmeyi ve iş birliğini sağlamaktadır.

PASCH, Federal Almanya’nın kültür ve eğitim politikasının diğer girişimleriyle de sıkı bir iş birliği içindedir; bu girişimlerden biri de Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “Kulturweit” adındaki gönüllü programıdır.

GoetheInstitut 500’den fazla PASCHOkulu’na, Almanca’yı ders programına almaları ya da Almanca dersine daha geniş yer vermeleri için destek verir. Ders yöntem ve uygulamaları konusunda öğretmenlere meslek içi eğitim ve dil kursu olanakları sunar, ders materyalleri ve ülke hakkında bilgi veren kaynaklar sağlar. Ayrıca, GoetheInstitut tüm dünyadaki PASCHOkulları’na danışmanlık yapmaları için eğitim uzmanları gönderir. Almanya’da üye okulların öğrencileri için düzenlenen gençlik kursları Almanca bilgisinin pekiştirilmesini, kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesini ve Almanya’yla canlı bağlar kurulmasını sağlar.

Ayrıca isteyen öğrencilerimizin Almanca sınavına katılmaları ve uluslararası sertifika almaları sağlanır. Öğrencilerimiz almış oldukları Almanca eğitimini sertifika sınavıyla belgeleyerek dil yeterliliklerini kanıtlamış olurlar.