loader image

ÇİFT DİLLİ, VİZYONU GENİŞ DÜNYA İNSANI YETİŞTİRMEK!

Cambridge International Schools Programı

Özel Antalya Koleji Okullarında Cambridge Uluslararası Programı, 2019-2020 öğretim yılında alınan onayla uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir.

Program; öğrencilerin sınıf içinde ve dışında akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel olarak gelişmelerini amaçlar. Programımız öğrencilerin yabancı dil eğitimi sayesinde düşünen, eleştiren, farklı fikirlere saygı duyan, insanlık değerlerinin bilincinde, her konuda bilgili, yaşam becerileri olan, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğu için öğrencilerin her fırsatta öğrendikleri dili kullanmalarına fırsat tanınır. Program sayesinde öğrenciler araştırmayı, düşünmeyi, problem çözmeyi, zorluklarla başa çıkabilmeyi, değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmeyi, grup çalışmalarında aktif rol almayı, öz güvenli olmayı, sorumluluk sahibi ve yenilikçi olmayı öğrenir.

Sınıflarda, iki yıl süren IGCSE Sertifika Programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında, Milli Eğitim müfredatının yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, matematik dersleri öğrencilerimize İngilizce verilmektedir. IGCSE programına isteyen öğrencilerimiz dâhil olur.

Program bir bütün olarak İlkokul, (Cambridge International Primary) Ortaokul (Cambridge International Secondary) ve Lise 9 ve 10. sınıflarda sertifika programı (IGCSE) olarak devam eder. Bu programa dâhil olan öğrencilerimiz ÇİFT DİPLOMA almaya hak kazanır. Bu diploma, dünya çapındaki 600’ü aşkın üniversiteye giriş kolaylığı sağlamaktadır.