loader image

Öğrencilerimizin diplomat rolünü üstlendikleri toplantılarda temsil ettikleri ülke hakkında araştırma yapmaları ve günümüz dünyasında yaşanan sorunları tanımaları ve bu sorunlara çözümler yaratabilmeleri, hem problem çözme becerilerini geliştirmeleri için hem de politik ve ekonomik olayları daha iyi yorumlayabilmeleri için MUN konferansları öğrencilerimize büyük katkılar sağlamaktadır.

MUN konferasında sorunlar İngilizce tartışılmaktadır. MUN konferansları genellikle uluslararası düzenlendiği için öğrencilerin hem yurt dışından hem de yurt içinden birçok yeni arkadaş edinmelerini sağlamaktadır.