Öğrenci Kulüplerimiz

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir.
Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Spor Kulübü
Görsel Sanatlar Kulübü
Müzik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Bilişim ve İnternet Kulübü
Yabancı Diller Kulübü
Tiyatro Kulübü
Satranç Kulübü