loader image

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE GELECEĞİ KODLUYORUZ

Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler…

Özel Antalya Koleji Ortaokullarının bilişim teknolojileri ve yazılım ders ürünleri, vazgeçilmez araçlarından bir tanesini oluşturur. Öğrencilerimiz, 2019 yılında yenilenen modern teknoloji masaüstü PC ile donatılmış laboratuvarlarımızda elektronik tahta ve barkovizyon, Bilişim Garajı Kümülüs akıllı cihaz tasarım setleri, ARDUINO Temel elektronik ve robotik devre setleri gibi teknolojik destekler sayesinde eğitim alır. Bilgisayar donanımı ve terminolojisini iyi tanıyan öğrencilerimiz bilgisayar ve çevre birimlerini kullanarak işletim sistemlerini de öğrenir. Word, Excel, Power Point, Scratch programlama, MEB EBA online kodlama programları, Makeblok, Robo-tik Mbot programları kullanabilir duruma gelir. Bu akademik süreç sonunda 8. sınıfı bitiren öğrencilerimiz ofis programlarına hâkim, APP İnventor mobil tasarımı, Tinkercad ile 3B Tasarım, STEM Warm Up yapabilen ve bilişim teknolojilerini kullanabilen öğrenciler olarak mezun olur.